In december 2009 is de Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek (SKRB) opgericht. Levensverzekeraar a.s.r te Utrecht, de eigenaar van het ruïne complex, had aan Erik Jurgens, kleinzoon van de laatste particuliere eigenaar, gevraagd om dit op zich te nemen. SKRB kreeg het complex in erfpacht van a.s.r. voor een minimaal bedrag.

De SKRB stelde zich ten doel om de ruïne, onderdeel van het Landgoed Bleijenbeek, en later ook van het Nationaal Part de Maasduinen, te consolideren en toegankelijk te maken voor het publiek. De SKRB wil de natuurlijke en landschappelijke waarden, en het culturele en maatschappelijke erfgoed bewaken en beheren, zodat ook toekomstige generaties daarvan zullen kunnen genieten. De stichting kan het terrein binnen de slotgracht exploiteren om de kosten daarvan t dekken, natuurlijk zonder winstoogmerk.

Bij oplevering van de consolidatie op 21 mei 2016 werd de erfpacht overgedragen aan de Stichting het Limburg Landschap (SLL), maar kreeg SKRB tegelijk de sub-erfpacht, zodat zij nog enkele verbeteringen en aanvullingen op het terrein tot stand kan brengen. De SLL nam echter het beheer en de exploitatie op zich, dit in samenwerking met het nabijgelegen Golfpaviljoen Bleijenbeek.

Samenstelling bestuur Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek (SKRB), Afferden.

  • Erik Jurgens, Amsterdam (voorzitter)
  • Ans van Druten, Afferden (secretaris)
  • Loes Linssen, Afferden, penningmeester
  • Wout Hermans, Broekhuizenvorst (projectleider)
  • Harrie Beijk, Afferden (lid)

Organisatie: